Nowe kategorie podczas PRZEMYSKIEJ DYCHY!

 

 

Dziś szczególnie gorąco zapraszamy do udziału w naszym biegu:

-funkcjonariuszy Straży Granicznej,

-funkcjonariuszy Służby Więziennej,

-funkcjonariuszy Służby Celnej,

-członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Specjalnie dla nich utworzone zostały nowe kategorie podczas PRZEMYSKIEJ DYCHY. We wszystkich czterech kategoriach przewidziane są puchary dla zdobywców I, II i III miejsca (w przypadku SG, SC i OSP klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn będzie osobna).

 

Nowe kategorie są już uwzględnione  w formularzu zgłoszeniowym na PRZEMYSKĄ DYCHĘ, a ci, którzy zapisywali się wcześniej, a chcieliby zostać uwzględnieni w którejś z powyższych kategorii, proszeni są o kontakt mailowy z organizatorem biegu. Proszę pamiętać, iż przynależność do każdej z wymienionych kategorii musi zostać potwierdzona poprzez okazanie legitymacji służbowej/członkowskiej w Biurze Zawodów.

Wszystkich chętnych zapraszamy do rywalizacji w ramach nowych kategorii.