WAŻNE! Informacje dotyczące biura zawodów

Dla wygody uczestników postanowiliśmy rozłożyć pracę Biura Zawodów w czasie, tak by mieszkańcy Przemyśla i najbliższych okolic mogli odebrać pakiety startowe wcześniej, pozostawiając niedzielny poranek dla przyjezdnych uczestników biegu.


 
Pakiety startowe odebrać będzie można w następujących miejscach i terminach:

  • czwartek (17 września) w godz. 16:00 – 21:00 – w Szafie Biegacza
  • piątek (18 września) w godz. 10:00 – 21:00 – w Szafie Biegacza
  • sobota (19 września) w godz. 10:00 – 21:00 – w Szafie Biegacza
  • niedziela (20 września) w godz. 7:00 – 9:00 – w Szkole Podstawowej nr 11.

Specjalistyczny Sklep Biegowy Szafa Biegacza zlokalizowany jest w Galerii Sanowej przy ulicy Brudzewskiego 1.

Szkoła Podstawowa nr 11 znajduje się przy ulicy Władycze 5 (niedaleko linii startu i mety).

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazać dowód osobisty (ewentualnie prawo jazdy lub paszport), a w przypadku osób zgłoszonych do kategorii: Policja, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna także legitymację lub inny dokument potwierdzający przynależność do danej formacji. W Biurze Zawodów istnieje możliwość dopisania się do wybranych kategorii.

 

Osoby, które chciałyby odebrać pakiet startowy innego uczestnika zobowiązane są do posiadania upoważnienia (pobierz [icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]) oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej (wystarczy strona ze zdjęciem). W innych przypadkach możliwy będzie wyłącznie osobisty odbiór pakietu.