Biuro Zawodów i parkingi

4biuro_fotoWażne informacje dotyczące Biura Zawodów:

  • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Szkole Podstawowej nr 11 im. H. Jordana, ul. Władycze 5 w Przemyślu.
  • Biuro zawodów będzie czynne:
    • w sobotę, 24 września 2016 r. w godz. 16:00-20:00
    • w niedzielę, 25 września 2016 r. w godz. 7:30-10:30
  • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
  • Po biegu będzie możliwość skorzystania z natrysków.

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazać dowód tożsamości, a w przypadku osób zgłoszonych do kategorii: Służby Mundurowe, Służba Celna, IPA, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, także legitymację lub inny dokument potwierdzający przynależność do danej formacji. W Biurze Zawodów istnieje możliwość dopisania się do wybranych kategorii.
 
UWAGA! Osoby, które chciałyby odebrać pakiet startowy innego uczestnika zobowiązane są do posiadania upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej (wystarczy strona ze zdjęciem). W innych przypadkach możliwy będzie wyłącznie osobisty odbiór pakietu.

Parkingi dla biegaczy spoza Przemyśla:

Parking na Placu Legionów, obok stacji PKP:

Parking na Placu Rybim, obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej:

Parking na ul. Zamkowej, obok Wyższego Seminarium Duchownego: