Podziękowanie

Życzliwość
Jest pragnieniem szczęścia drugich.
Tolmann Pesch

 

Podziękowanie
Wolontariuszom Przemyskiej Dychy

„Officium officio provocatur”
(Życzliwość wywołuje życzliwość)

 

Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze podziękowania
za okazane serce, życzliwość, bezinteresownie poświęcony czas,
zaangażowanie i czynne uczestnictwo
w organizowanym w dniu 25 września 2016 r.
IV Przemyskim Biegu Ulicznym „Przemyska Dycha”.
To dzięki Państwa kreatywności, zaangażowaniu i wsparciu
mogliśmy zorganizować tak wspaniały projekt.

 

Dziękujemy za znakomitą atmosferę wspólnych działań
na rzecz propagowania idei święta biegowego w Przemyślu
oraz za wspomaganie akcji charytatywnej BIEGNĘ DLA ADAMA.

 

Z wyrazami wdzięczności
Członkowie Zarządu PKB