WAŻNE INFORMACJE dla BIEGACZY

WAŻNE  INFORMACJE dla BIEGACZY

  • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Szkole Podstawowej
    nr 11 im. H. Jordana ul. Władycze 5
    Przemyśl
  • Biuro zawodów czynne w sobotę, 23 września 2017 r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz      w niedzielę, 24 września 2017 r. w godz. 7:30 – 10:30
  • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego
  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada
  • Po biegu będzie możliwość skorzystania z natrysków

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazać dowód tożsamości, a w przypadku osób zgłoszonych do kategorii: Policja, IPA, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, także legitymację lub inny dokument potwierdzający przynależność do danej formacji. W Biurze Zawodów istnieje możliwość dopisania się do wybranych kategorii.

Osoby, które chciałyby odebrać pakiet startowy innego uczestnika zobowiązane są do posiadania upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej (wystarczy strona ze zdjęciem). W innych przypadkach możliwy będzie wyłącznie osobisty odbiór pakietu.