WAŻNE INFORMACJE dla Biegaczy

  • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Szkole Podstawowej
    nr 11 im. H. Jordana ul. Władycze 5
    Przemyśl
  • Biuro zawodów czynne w sobotę, 22 września 2018 r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz      w niedzielę, 23 września 2018 r. w godz. 7:30 – 10:30
  • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego
  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada
  • Po biegu będzie możliwość skorzystania z natrysków

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazać dowód tożsamości, a w przypadku osób zgłoszonych do kategorii: Policja, IPA, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, także legitymację lub inny dokument potwierdzający przynależność do danej formacji. W Biurze Zawodów istnieje możliwość dopisania się do wybranych kategorii.