Trening do Życiowej Dychy w Przemyślu – poniżej 60 minut

Trening jest prosty i skuteczny, ale wymaga systematyczności i dużej motywacji, bo biegi tempowe nie są przyjemne, ale niesamowicie skutecznie podnoszą wydolność naszego organizmu.

Podstawą treningu jest stawianie sobie realnych celów, dostosowanych do aktualnego poziomu naszych możliwości. W innym przypadku zamiast robić postępy trening będzie zbyt trudny, mogący doprowadzić do urazu lub kontuzji.

Schemat treningu jest bardzo prosty.

  • 1x w tygodniu siła w formie podbiegów.
  • 1x w tygodniu podniesienie tlenowych możliwości, dlatego szybsze wybiegania w tzw. II zakresie intensywności
  • 2x w tygodniu biegi tempowe:
    • wtorek – tempo krótkie: odcinki 200m lub 400m,
    • czwartek – tempo długie: odcinki 1km, 1,6km, 2km, 3km

W tym treningu pilnujemy dokładnie ilości powtórzeń, długości odcinków i czasu poszczególnych odcinków oraz długości przerw (podczas przerw maszerujemy lub truchtamy).

Praktyczna rada – pierwsze powtórzenia wolniej, końcowe szybciej.

Kluczem do sukcesu są biegi tempowe, zwłaszcza te dłuższe: 1,6km, 2km i 3km !!!

Wyjaśnienie pojęć występujących w planie:

Trucht – bardzo wolny bieg, najczęściej stosowany w czasie rozgrzewki lub w trakcie przerw między szybszymi odcinkami biegu oraz po treningu. Jest niewiele szybszy od marszu, pozwala na pełne rozluźnienie w biegu, swobodną rozmowę.

BC1 – bieg ciągły w pierwszym zakresie intensywności. W polskiej szkole treningu jest to oznaczenie wolnego biegu, szybszego niż trucht, ale wolniejszego niż BC2. Na tej intensywności odbywa się większość rozbiegań. BC1 bywa też nazywane tempem konwersacyjnym, bo jest to na tyle wolny bieg, że pozwala na prowadzenie swobodnej rozmowy. Tętno podczas BC1 kształtuje się na poziomie mniej więcej 65-79% tętna. Jest to podstawowy środek treningowy dla wszystkich biegaczy.

BC2 – bieg ciągły w drugiej intensywności. W polskiej szkole treningu jest to oznaczenie biegu w średnim tempie, wolniejszego niż BC3, ale szybszego niż BC1. Bieg na tej intensywności odbywa się przy pełnej równowadze organizmu, jest dość szybki, ale nie bardzo męczący. Jest to intensywność, którą swobodnie można utrzymać przez 60-90 minut w warunkach treningowych lub dłużej w czasie zawodów. Rozmowa podczas biegu w tym tempie jest utrudniona, ale możliwa, orientacyjne tętno podczas biegu to ok. 75-85% tętna maksymalnego.

Trening tempowy (WT) – rodzaj treningu, polegający najczęściej na bieganiu na treningu odcinków w tempie, w jakim mamy zamiar pobiec dłuższy bieg w trakcie zawodów – lub nawet szybciej. Trening tempowy może występować w dziesiątkach czy wręcz setkach odmian, najbardziej rozpowszechnione jest bieganie szybkich odcinków, od 200 metrów do 3 kilometrów. Między poszczególnymi odcinkami stosuje się przerwy w spacerze lub truchcie.

Podbiegi (SB) – rodzaj treningu, w trakcie którego biegacz pokonuje odcinki od 50-300m biegnąc pod górkę szybkim tempem, zwracając uwagę na poprawną technikę. Poszczególne odcinki pod górkę oddzielone są od siebie przerwą, polegająca najczęściej na powolnym marszu lub truchcie w dół górki. Podbiegi mogą być mniej lub bardziej strome, zależnie od celu treningu.

Rytmy – szybkie biegi na ok. 80-90% możliwości szybkościowych na określonych długościach określonych w metrach lub sekundach – np. 50m, 100m i 200m lub 20’, 40’ i 60’ – z reguły powtarzane kilkukrotnie (od 2 do nawet 25 razy), rozdzielone przerwą w truchcie lub marszu. Zwracamy uwagę na poprawną technikę biegu.

Czterotygodniowy mezocykl na 10km poniżej 60 minut

PNWTŚRCZPTSBND
I tydzieńwolne2km BC1 +
12x 200m po 51-55s przerwa 2 min +
2km trucht
wolne2km BC1 +
5x 1km po 5,40-5,55 przerwa 3 min +
2km trucht
wolne8km BC1 +
SB 6x 100m podbiegi
3km BC1 +
6km BC2 +
2km BC1
II tydzieńwolne2km BC1 +
8x 400m po 1,55-1,58 przerwa 3 min +
2km trucht
wolne2km BC1 +
4x 1,6km po 9,40-9,55 przerwa 4 min +
2km trucht
wolne8km BC1 +
SB 8x 100m podbiegi
3km BC1 +
6km BC2 +
2km BC1
III tydzieńwolne2km BC1 +
8x 400m po 1,55-1,58 przerwa 3 min +
2km trucht
wolne2km BC1 +
3x 2km po 12,00-12,20 przerwa 5 min +
2km trucht
wolne8km BC1 +
SB 8x 100m podbiegi
3km BC1 +
6km BC2 +
2km BC1
IV tydzieńwolne2km BC1 +
10x 200m po 51-55s przerwa 2 min +
2km trucht
wolne2km BC1 +
5km BC2 +
10x 100m rytmy +
2km trucht
wolne8km BC1 +
SB 6x 100m podbiegi
12km BC1
V tydzieńwolne2km BC1 +
12x 200m po 51-55s przerwa 2 min +
2km trucht
wolne2km BC1 +
4x 1,6km po 9,40-9,55 przerwa 4 min +
2km trucht
wolne6km BC1 +
SB 6x 100m podbiegi
3km BC1 +
8km BC2 +
2km BC1
VI tydzieńwolne2km BC1 +
8x 400m po 1,55-1,58 przerwa 3 min +
2km trucht
wolne2km BC1 +
3x 2km po 12,00-12,20 przerwa 5 min +
2km trucht
wolne6km BC1 +
SB 8x 100m podbiegi
3km BC1 +
8km BC2 +
2km BC1
VII tydzieńwolne2km BC1 +
8x 400m po 1,55-1,58 przerwa 3 min +
2km trucht
wolne3km BC1 +
2x 3km po 18,00-18,30 przerwa 5 min +
2km trucht
wolne6km BC1 +
SB 8x 100m podbiegi
3km BC1 +
8km BC2 +
2km BC1
VIII tydzieńwolne2km BC1 +
10x 200m po 51-55s przerwa 2 min +
2km trucht
wolne6km BC1 +
10x 100m rytmy +
2km trucht
wolnewolneStart Przemyska Dycha i nowy rekord!

Orientacyjne tempa

  • Tempo BC1 – ok. 7,00
  • Tempo BC2 – 6,10 – 6,20

Zobacz również: plan na 10km poniżej 50 minutplan na 10km poniżej 40 minut