Nowe kategorie podczas Przemyskiej Dychy

Zgodnie z zapisami Regulaminu „Przemyskiej Dychy” lista kategorii, w których prowadzona będzie klasyfikacja uczestników biegu nie jest zamknięta. Miło nam poinformować, iż utworzone zostały trzy nowe kategorie. Dwie pierwsze przeznaczone są dla przedstawicieli służb mundurowych, tj.:   – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, – funkcjonariuszy Służby Więziennej .

Kategorie te zostały utworzone dzięki uprzejmości Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Pana płk. Waldemara Skarbka oraz Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie Pana ppłk. Andrzeja Leńczuka. Warto podkreślić, iż Pan ppłk Andrzej Leńczuk już po raz drugi wyszedł z inicjatywą utworzenia na Przemyskiej Dyszce kategorii przeznaczonej dla Służby Więziennej, promując bieganie wśród funkcjonariuszy tej formacji.

Szczególnie miło nam poinformować, iż z inicjatywy Pani Katarzyny Paduch, przy wsparciu Pana Andrzeja Paducha i Pana Zdzisława Jabłeckiego, utworzona została również kategoria przeznaczona dla osób niepełnosprawnych (paraplegia) poruszających się na wózkach.

Zapraszamy serdecznie osoby zaliczające się do powyższych kategorii do udziału w naszym biegu. W przypadku osób, które już dokonały rejestracji, a chciałyby zostać sklasyfikowane w kategorii Służby Więziennej lub BiOSG prosimy o przekazanie informacji drogą mailową.

W dalszym ciągu zapraszamy do współpracy sponsorów. Każda złotówka przeznaczona jest na organizację biegu i dla biegaczy. Organizatorzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia.Zapraszamy!