Informacje o pracy biura zawodów

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w budynku byłego Gimnazjum Nr 2, ul Ratuszowa 1 Przemyśl
  • Biuro zawodów czynne w sobotę, 21 września 2019 r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz w niedzielę, 22 września 2019 r. w godz. 7:30 – 10:30
  • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego
  • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada
  • Odbiór pakietów w niedzielę Mini Dyszka do 8:30 !!!
  • Odbiór pakietów w niedzielę Przemyska Dycha do 10:30 !!!

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazać dowód tożsamości, a w przypadku osób zgłoszonych do kategorii: Policja, IPA, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, także legitymację lub inny dokument potwierdzający przynależność do danej formacji. W Biurze Zawodów istnieje możliwość dopisania się do wybranych kategorii.