Wyniki badań ankietowych.

W dniach 15 – 20 września 2013r. przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczestników I Przemyskiego Biegu Ulicznego „Przemyska Dycha”, dotyczące oceny tej imprezy.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Badanie – realizowane za pośrednictwem ankiety elektronicznej – miało charakter dobrowolny i anonimowy. Wzięło w nim udział 212 spośród 430 uczestników biegu, co pozwala uznać wyniki za reprezentatywne przy założeniu błędu maksymalnego na poziomie nie przekraczającym 5%.

W ramach ankiety poproszono uczestników biegu o ocenę piętnastu aspektów związanych z organizacją i przebiegiem imprezy. Oceny dokonywano w pięciopunktowej skali, gdzie:

  • 1 oznacza ocenę bardzo złą,
  • 2 oznacza ocenę złą,
  • 3 oznacza ocenę przeciętną,
  • 4 oznacza ocenę dobrą,
  • 5 oznacza ocenę bardzo dobrą.

W przypadku każdego z pytań ankietowani mieli możliwość rezygnacji z dokonania oceny i wyboru odpowiedzi „nie mam zdania” – w takich przypadkach (stanowiących od 0,5% do 9,4% odpowiedzi na poszczególne pytania) udzielona odpowiedź nie była uwzględniana w analizie (procentowaniu i wyliczaniu średniej).

We wszystkich aspektach objętych oceną dominowały oceny bardzo dobre – stanowiąc od 46% do nawet 92% wszystkich wskazań. Oceny bardzo złe wystawiono wyłącznie przy dwóch pytaniach i stanowiły one nie więcej niż 2% ogółu odpowiedzi.

Nr pytania

Treść pytania

Średnia ocen

1.

Jak Pan/Pani ocenia promocję biegu (rozpropagowanie informacji o organizowanej imprezie)?

4,59

2.

Jak Pan/Pani ocenia dostępność informacji organizacyjnych?

4,67

3.

Jak ocenia Pan/Pani łatwość kontaktu i uzyskiwania dodatkowych informacji od organizatorów biegu

4,73

4.

Jak Pan/Pani ocenia przydatność informacji zamieszczanych na stronie internetowej www.przemyskadycha.pl?

4,80

5.

Jak Pan/Pani ocenia estetykę medalu pamiątkowego?

4,86

6.

Jak Pan/Pani ocenia jakość i estetykę koszulki pamiątkowej?

4,61

7.

Jak Pan/Pani ocenia wysokość wpisowego?

4,28

8.

Ja Pan/Pani ocenia lokalizację biura zawodów i depozytów?

4,12

9.

Jak Pan/Pani ocenia organizację pracy i obsługę w biurze zawodów?

4,82

10.

Jak Pan/Pani ocenia organizację startu?

4,55

11.

Jak Pan/Pani ocenia oznaczenie i zabezpieczenie trasy biegu?

4,66

12.

Jak Pan/Pani ocenia organizację mety?

4,58

13.

Jak Pan/Pani ocenia dostępność napojów i posiłków regeneracyjnych?

4,27

14.

Jak Pan/Pani ocenia prowadzenie klasyfikacji według czasu netto zamiast czasu brutto (od wystrzału do przebiegnięcia linii mety)?

4,87

15.

Jak Pan/Pani ocenia ogólną atmosferę biegu?

4,89

Szczegółowy rozkład ocen poszczególnych aspektów „Przemyskiej Dychy” prezentują poniższe wykresy.

ipsy_ch_1

ipsy_ch_2

ipsy_ch_3

ipsy_ch_4

ipsy_ch_5

ipsy_ch_6

ipsy_ch_7

ipsy_ch_8

ipsy_ch_9

ipsy_ch_10

ipsy_ch_11

ipsy_ch_12

ipsy_ch_13

ipsy_ch_14

ipsy_ch_15

Przygotowanie badania, realizacja i opracowanie wyników:

ipsylon_loggo

Pracownia Analiz Społecznych IPSYLON www.ipsylon.com.pl

Partner „Przemyskiej Dychy”